5/27/2013

Bór sosnowy bagienny w Lesie Miejskim- siedlisko priorytetowe Natura 2000

Jest w Lesie Miejskim jedno miejsce w którym można spotkać rośliny typowe dla torfowisk przejściowych i wysokich. Torfowiska niskie dominujące w Lesie porośnięte są zwykle łęgami, olsami lub świerczynami. W tym jednak przypadku woda zasilająca siedlisko pochodzi z bezpośrednich opadów oraz znikomych spływów powierzchniowych. W powszechnych torfowiskach niskich są to głównie spływy powierzchniowe z okalających ze wszystkich stron nieckę wzniesień.