4/06/2014

Zniszczone łęgi jesionowo- olszowe w Ostoi Północnomazurskiej


Niestety stała się szkoda w środowisku.
Łęgi, czyli lasy bagienne, zalewane okresowo przez wody sąsiedniej rzeki lub cieku, zdominowane przez olchę i jesion są siedliskiem priorytetowym Natura 2000 w którym gospodarka leśna podlega pewnym restrykcjom.