10/05/2014

"Czym są i z czym wiążą się działania strażnicze"- relacja z warsztatów

 
25 września w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie odbyły się warsztaty skierowane do organizacji strażniczych których wnioski o dotację przeszły do II etapu konkursu grantowego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Celem spotkania było powtórzenie i rozwinięcie wiedzy w zakresie monitoringu oraz działań strażniczych. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy: